A jelen ÁSZF tartalmazza a BUBGALÉRIA webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház neve: Bubogaléria.hu webáruház, online galéria, festmény galéria
URL: https://www.bubogaleria.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Név: Bódi Zsolt E.v. 3047 Buják Fő út 7.
Vevőszolgálat: Bódi Zsolt E.v. 3047 Buják Fő út 7.
Telefon:06 20 326 8660
E- mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 65020236-1-32
Közösségi adószám: HU65020236
Bankszámlaszám:
Engedély száma: ES-193070
Engedély nyilvántartási száma: 12734303
Kiállító hatóság: Pásztó Önkormányzat
Üzletvezető: Bódi Zsolt

Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

Kiszállítás
1. A szállítási és fizetési díjak a vásárlás menete során a megrendelő által a kosárban kiválasztott lehetőségek szerint alakulnak, és a termék árához hozzáadódnak. Futárszolgálat 1 600 Ft, 30 000 Ft felett ingyenes kiszállítás
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás  időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok:
1. Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg a futárnak (utánvétel)
2. Előre utalásssal, kérjük várja meg vevőszolgálatunk megkeresését, proforma számlát küldünk, utána utalhat.
3. Készpénzben, személyes átvételnél ( nagy méretű alkotások esetén).

Az általános szerződési feltételek elfogadása:
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 • A termék lényeges tulajdonságai:
  - A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

 

Az alábbi megfogalmazására a törvény kötelez bennünket, de galériánk ezen felül is a maximális üzleti korrektség és a vevőbarát üzletpolitika híve.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál .
  Bubogaleria.hu művészeti galéria, Bódi Zsolt 
  Vevőszolgálat telefonos elérhetősége: 
  Telefon: +36 20 326 8660
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Bódi Zsolt 3047 Buják, Fő út 7) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: 
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Ha a Fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 munkanapon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett összeget. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, és meg nem győződik annak sértetlenségéről!

A termék a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

*FONTOS! Az eredeti számlát kérjük minden esetben küldje vissza a termékkel!

*Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek.

Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

*A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni az eladónak. Az eladó megtagadhatja a termék visszavételét, ha a Fogyasztó nem tudja a terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni az eladónak. így különösen, de nem kizárólagosan, a terméken szakadás, roncsolódás, égési folt, egyéb szennyeződés található és a kár oka a terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett.

*Ha a csomagolás és/vagy a ruházati termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Ezt követően  a eladónak nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Ruházati terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

*A visszaküldött termék nem lehet megrongált vagy elhasznált, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható. A szerződéstől való elálláskor a szerződést semmisnek kell tekinteni.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, úgy kezdeményezheti Békéltető testület eljárását.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a webáruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen Üzletszabályzatot is), ami a webáruház oldalán található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát.  webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A webáruházban látható termékképek csak illusztrációk, melyek csak szemléltetésre szolgálnak.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra.

Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a webáruház üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy különböző monitorokon, illetve eszközökön (okos telefon, tablet, laptop, asztali számítógép) a termékek színe az eredetitől eltérő lehet.

 

Biztonságos webáruház